Møte om Self Healing Grid i Bergen Gruppe

Det var godt oppmøte og engasjerte folk i salen. Temaet var selvhelbredende nett og BKK jobber med to ulike løsninger for å raskest mulig isolere en feil og få nettet opp igjen.  

Dagens strømkunder har høye forventninger til kraftnettets oppetid. Nettselskapenes eiere stiller stadig tøffere krav til effektiv og lønnsom drift av kraftnettet. Disse kravene i kombinasjon, tvinger nettselskapene til å tenke nytt og kreativt.

Line Bergfjord fra BKK fortalte oss hvordan BKK Nett jobber sammen med Powel med et prosjekt for å utvikle en virtuell robot for automatisk nettdrift. Denne virtuell roboten er ne programvare som skal håndtere store mengder data I nettet til å gi nettoperatøren et beslutningsgrunnlag for hvordan håndtere driftssituasjoner i nettet.

De utvikler, tester og verifiserer hvordan en virtuell robot kan bidra til sanntids nettdrift i en digitalisert hverdag, preget av store mengder informasjon som skal bearbeides og omsettes til handling i et høyt tempo.

 Odin Hammer Eliassen fra Siemens fortalte oss om en løsning med autonome effektbrytere I distribusjonsnettet (Reclosere). Disse kommuniserer direkte mellom hverandre og sørger for hurtig og selektiv feilklarering samt gjeninnkobling av kunder som ikke er direkte berørt av feilen.