Lokale grupper

Agder

Leder

Georg Kallestad,

Tlf. 03500, mobil 916 74 890
E-post: georg.kallestad@gmail.com

Sekretærer

Roar Opperud

Sølvfaksveien 11

4818 Færvik

E-post: roar.opperud@siemens.com

Mobil: 92670010

Bergen

Leder
Britt Standal
Siemens AS
E-post: bstanda@online.no
Mobil: 48147551

Sekretær

Ivar Milde

Hellebakkane 46, 5215 Lysekloster

E-post: ivarsvmi@online.no
Privat 55 19 68 34, mobil 996 13 910

Oslo

Leder
Ivar Husevåg Døskeland
Statnett SF
Tegelverksgata 7 C, 0553 OSLO
Mobil 986 55 564
E-post: ivarhd@gmail.com

Sekretær

Hans H Faanes
Prof.em.
Belsetveien 23 A, 1348 Rykkin
Mobil: 959 91 947
E-post: hans.faanes@elkraft.ntnu.no

Rogaland

Leder
Bjarte Huse-Olsen
Kari Trestakks vei 24314 Sandnes

E-post: Bjarte.huse.olsen@verico.com

Mobil: 92652455

Sekretær

Petter Søyland

Lyse Elnett AS

Postboks 8124

4069 Stavanger

E-post: petter.soyland@lyse.no

Mobil: 47621827

Skiensfjorden

Leder
Gunn Kristin Sønsteby
Høgskolen i Telemark
Postboks 203, 3901 SKIEN
Mobil:  950 58 138
E-post: gunn.k.sonsteby@hit.no

Sekretær

Ivar Lifjeld

Møre Trafo AS,
Bjørn Olavssonsvei 11, 3417 Skien
Mobil: 928 70 073

Trondheim

Leder

Ole E. Holm
Siemens AS

E-post: ole.holm@siemens.com
Mobil  934 29 708

Sekretær

Halsten Aastebøl
NTNU Inst for elkraftteknikk

7020Trondheim
Tlf.: 90793795
E-post: halsten.aastebol@ntnu.no