NEFs pris til beste bachelor- og masterstudent ved NTNU

På bildet ser vi fra venstre: veileder Ole Morten Midtgård, beste masterstudent Bendik Nybakk Torsæter, Halsten Aastebøl, beste bachelorstudent Erik Arne Sletta og hans veileder Pål Glimmen.

På Trondheim Gruppes vår-møte var det overrekkelse av NEFs pris til beste elkraftstudent ved bachelor- og masterstudiet ved NTNU for avgangskullet 2016, og presentasjon av deres oppgaver.

Beste bacherlorstudent var i 2016 Eirik Arne Sletta som presenterte sin bacheloroppgave ”Transformatorer i høg- og lavspente kraftnett – egenskaper og utvikling av labmodul”, mens prisen for beste masterstudent gikk til Bendik Nybakk Torsæter som presenterte sin masteroppgave «Evaluation of Switching Characteristics, Switching Losses and Snubber Design for a Full SiC Half-Bridge Power Module» .

I tillegg til et pengebeløp fikk vinnerne diplom og blomster