Elektrifisering av skipsfart i NEF Rogaland gruppe

Frode Skaar fra Westcon Power & Automation holdt 13.03.2019 et timeslangt foredrag for NEF Rogaland gruppe om elektrifisering av skipsfart. Det ble bl.a. nevnt mange prosjekter som Westcon P&A jobber med, både faktiske bygg og konsepter. Det var 19 oppmøtte til foredraget.


Julemøte i Skiensfjorden gruppe

Julemøte i Skiensfjorden gruppe ble avholdt 30. november 2018 på Thon Hotel Høyer med tradisjonsrik mat og drikke. To ganger lutefisk ble etterfulgt av NEF’s klassiske dessert: spekemat og karamellpudding. Tom Kjetil Olsen fra Gulating Ølutsalg i Skien delte av sin enorme kunnskap om øl og brygging, og tilhørende smaking på en del varianter av brygget.


Julemøte i Trondheim gruppe

Julemøtet 2018 ble avholdt fredag 7.desember på Prinsen hotell med totalt 39 deltakere. Selv om det naturligvis var noen som var 50+ så var 25 % av deltakerne en under 35 år, noe som lover bra for fremtiden

Møtet ble innledet med 20 minutters trivelig mingling hvor medlemmene også fikk mulighet for å kjøpe seg noe godt i den mobile baren som festkomiteen hadde organisert.

Deretter ble det gjennomført et kort improvisert medlemsmøte under ledelse av formann Ole Holm som informerte om nytt fra NEF.

Deretter var det tid for møtets første høydepunkt, nemlig et meget bra kåseri over temaet «Klarer energibransjen å se seg selv i perspektiv?» Kåseriet skulle være et lite stikk til energibransjen, og det var nettopp det det ble.

Kåsør var Jørn Engberg som jobber i NTE IKT, og har bakgrunn fra blant annet Tieto, Powel og Forsvaret.

Etter kåseriet var det tradisjonen tro sherry som aperitif før møtets andre høydepunkt, nemlig en fortreffelig lutefiskmiddag. Det ble også i år servert barnemeny i form av ribbe til de som ikke ønsket lutefisk. Til slutt kom festkommiteen med en liten overraskelse, nemlig smågodt i form av sjokolade og deilige småkaker, noe deltakerne tydeligvis satte stor pris på.


Julemøte hos NEF Rogaland

NEF Rogaland Gruppe hadde julemøte torsdag 22.11.2018 i kantinen til Lyse på Tronsholen, Sandnes. Det var totalt 15 deltakere på møtet. Etter en god juletallerken m/riskrem, fikk vi et interessant foredrag av Lars Juhani Ådnanes fra Equinor. Tittelen på foredraget var «Vindpark på Snorre og Gullfaks».

Equinor og partnere på Snorre og Gullfaks har besluttet å utrede mulighetene for å forsyne feltene med strøm fra flytende havvind. Olje- og gassplattformene kan bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner, som hver har en størrelse på 8 MW. Ådnanes ga en meget interessant presentasjon av planene, og ikke minst de utfordringene man står overfor av kraftsystemmessig art og hvordan man planlegger å løse disse.


Foredrag om Skagerak Energilab

NEF Skiensfjordens gruppe avholdt temamøte på Skagerak Arena i Skien mandag 12.11.2018. Over 40 personer møtte opp for å høre Hendrik Landsverk fra Skagerak Nett og Stian Reite fra ABB fortelle om prosjektet Skagerak Energilab.

ODD er norges mest miljøvennlige fotballklubb og installerer nå solceller og batterier for å bli enda grønnere. Skagerak Nett og ABB ønsker å høste erfaringer med slik utrustning i nettet og ser for seg en rekke muligheter med energilagring.

https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/tema/konseptutredninger/skagerak-arena/

https://www.skageraknett.no/skagerak-energilab/category1560.html

https://www.odd.no/nyheter/skagerak-energilab