NEF pris ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hedersprisen «Beste elkraft bachelorstudent» ved Universitetet i Sørøst-Norge ble i år tildelt Geir Kenneth Lie. Prisen ble delt ut onsdag 29. mai av leder i NEF Skiensfjorden gruppe, Tom Norheim.

Geir Kenneth Lie begynte på Y-veien i Elkraftteknikk i Porsgrunn ved Høgskolen i Sørøst-Norge, men går ut fra Norges nyeste universitet: Universitetet i Sørøst-Norge.

Geir er 25 år og fra Hellerud i Oslo. Han har bakgrunn som elektriker med fagbrev gruppe L.

Geir fortsetter sin utdannelse til høsten ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn. Der begynner han på «Industrial IT and Automation – Industrimaster» med 50 % stilling i Skagerak Energi.

Bilde: Årets prisvinner, Geir Kenneth Lie, flankert av prisutdeler Tom Norheim, leder i NEF Skiensfjorden gruppe og Gunn Kristin Sønsteby, programkoordinator for Elkraftteknikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Foto: Morten Borg


Industrielle anlegg og årsmøte i Rogaland gruppe

Rogaland Gruppe hadde årsmøte i Lyse Elnetts lokaler på Tronsholen, Sandnes, tirsdag 28. mai.  Det var ni medlemmer til stede.  Aktiviteten i gruppen har vært god, med mange interessante temaer på møtene og godt oppmøte.  Det er 108 medlemmer i gruppen, et antall som har vært stabilt de siste fem årene.  Økonomien er også god.  Dette skyldes i stor grad at man har få kostnader, mye takket være at Lyse Elnett stiller lokaler til disposisjon for møtevirksomheten.  Mange takk til Lyse Elnett!

Før det ordinære årsmøtet hadde Eirik Molund, som er ansatt i Unitech, et interessant faglig innlegg der han fortalte litt om elektrotekniske beregninger og verneteknikk i industrielle anlegg. Han tok for seg noen eksempler på utfordringer man ser og hvordan man håndterer disse.  Eksempler på dette er høy kortslutningsytelse, kortslutningsberegninger, verneteknologi, lysbuestrømmer, inrush i transformatorer, støy fra store frekvensomformerdrifter, selektivitet og kaskadekobling av LV-brytere.  Det var absolutt mye av interesse for elektrofagfolk!

I tillegg til Eiriks innlegg ga daglig leder i Unitech Power Systems AS, Inge Bent Kindem, en orientering om bedriften.  Vi behøver ikke dra langt for å finne interessante bedrifter og foredragsholdere!


Oslo gruppe – Energisystemer i bygg

Et av verdens mest avanserte energisystem for bygg er under oppføring i Kongsberg akkurat nå. Til høsten skal elevene starte på nye Vestsiden ungdomsskole i Kongberg. Det er en skole med solceller, batteri, bergvarmepumper, stort varmtvannslager og på toppen av det hele hydrogenproduksjon, -lagring og brenselsceller for å lage strøm igjen. Alt dette presenterte Hallvard Benum fra Kongsberg kommunale bygg for oss. Han hadde en unik detaljkunnskap om hele bygget og byggeprosessen. Skolen, som oppføres i heltre, er et plusshus. I det ligger det at bygget skal over levetiden produsere mer energi enn det forbruker, både i bygging og i drift.

Styringen av hele energisystemet er enda ikke klart, og skal utvikles i et nyoppstartet forskningsprosjekt. Siden det ikke finnes mange sammenlignbare (om noen) bygg i verden, så er det heller ikke styringssystemet hyllevare. Hallvard trekker frem et eksempel, at de vil forsøke å bruke brenselscellene mest i perioder med høyt forbruk av både strøm og varme, slik at spillvarmen fra dette systemet også kan utnyttes. Skolen kan ikke koble seg fra nettet, de er avhengige av elektrisitet fra nettet på vinteren og å kunne sende ut overskudd på sommeren.

Under de riktige omstendighetene så kan systemet tjene inn igjen investeringskostnaden i løpet av levetiden, og ikke bare den medgåtte energien til byggingen. Men det er noe usikkert, og heller ikke hovedmotivasjonen for å velge denne løsningen. Dette er et prosjekt som demonstrerer hvilke muligheter som finnes og viktige teknologier som kan bli sentrale i fremtiden. Prosjektet har fått Enovastøtte.


Vannkraftforskning for det 21. Århundre i Trondheim gruppe

For første gang i Trondheimsgruppas historie ble det avholdt et rent faglig møte. Dette er noe som har blitt etterspurt, og debut dagen ble onsdag 3.april kl 1700.

Møtet var gratis og åpent for alle interesserte, også for de som ikke var medlem av NEF. Vi oppfordret derfor medlemmene til å invitere med seg kolleger fra egen bedrift/studiested. Av de 24 som kom på møtet var det 2 ikke-medlemmer.

Professor Arne Nysveen som holdt et meget innholdsrikt og informativt foredrag med overskriften ”Vannkraftforskning for det 21. Århundre”. Nysveen forklarte mer om hva HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology) jobber med. Hvordan de jobber for å få utdannet og øke antall master og doktorgrader på vannkraft.

Mer informasjon om programmet finnes på www.ntnu.no/hydrocen


Student- og vårmøte i NEF Trondheim

For syvende år på rad arrangerte NEF Trondheim gruppe et kombinert vår- og studentmøte, og møtet ble i år arrangert torsdag 7.mars 2019 på Prinsen hotell.

Interessen for årets vår- og studentmøte var dessverre ikke så stor som styret hadde håpet, for i år var det kun totalt 31 deltakere. Av disse var det 16 medlemmer, hvorav den ene prisvinnerne, og 13 studenter. I tillegg kom foredragsholder og den andre prisvinneren som ikke var medlem av NEF eller var student.

I år var det Powel AS som bidro med økonomisk støtte, noe som gjorde det mulig å ha en lav egenandel for studentene.

Først orienterte formann Ole Holm om NEF sin virksomhet, informasjon som var spesielt rettet mot studentene. Deretter var det overrekkelse av NEFs pris til beste elkraftstudent ved bachelor- og masterstudiet ved NTNU for avgangs-kullet 2018 og presentasjon av deres oppgaver. Beste bacherlorstudent var i 2018 Marit Riiber som presenterte sin bacheloroppgave ”Effektutfordringer i distribusjonsnettet grunnet elektrifisering”, mens prisen for beste masterstudent gikk til Øystein Stake Laengen som presenterte sin masteroppgave «Application of Monte Carlo Simulation to Power System Adequacy Assessment».

I tillegg til pengebeløp fikk vinnerne diplom og blomster.

På bildet ser vi prisvinnerne sammen med representanter for NTNU og NEF Trondheim. Fra venstre Vijay Venu Vadlamudi, Ole Holm, Øystein Stake Laengen  Marit Riiber og Halsten Aastebøl.

Siste post på det offisielle programmet var et spennende foredrag fra Kjetil Storset fra Powel AS, over temaet ”Fremtiden er elektrisk – tradisjonelle løsninger og tankesett må utfordres”.

Etter presentasjonene og faglig avslutning, var det tradisjonen tro skreimiddag med godt drikke til. Som barnemeny ble det servert ytrefilet av okse.