Ekskursjon til Bjerkreim

Mandag 21. oktober 2019 arrangerte Energiforsyningens Lederforening Rogaland og Agder, sammen med NEF Rogaland, en helaftens ekskursjon og foredrag rundt Bjerkreim Vindpark og Bjerkreim trafostasjon. Til tross for noe frafall var det til arrangementet totalt 33 oppmøte som til sammen dekker de fleste nettselskaper og kraftselskaper i regionen.

Arrangementet startet med middag på Vikeså veikro, etterfulgt av kaffe og foredrag om aktuelle nettrelaterte saker fra Trond Svartsund, Energi Norge. Deretter gikk turen i buss opp til Bjerkreim transformatorstasjon og Bjerkreim Vindpark for å se anleggene. Første stopp var ved Bjerkreim transformatorstasjon hvor Statnett og Lyse har bygd nytt koblingsanlegg og 2 x 300 MVA 132/300 kV transformatorer. Stasjonen ble spenningssatt på vårparten 2019, og offisielt åpnet 26. september. Jan Terje Larsen fra Lyse Elnett orienterte om Lyse Elnetts anlegg i Bjerkreim, og om transformatorstasjonen.

Videre gikk turen til Bjerkreim vindpark hvor vi fikk sett vindmøller i drift og under bygging. Lars Helge Helvig fra Norsk Vind Energi/Valinor orienterte om detaljer i prosjektet. Siden byggearbeidet fortsatt pågår fikk vi godt innblikk i hvordan vindmøllene monteres, og det var imponerende dimensjoner over arbeidet. Turbinene er på 4.2 MW hver og vil totalt utgjøre 294 MW når anlegget er ferdig bygget.

Etter ekskursjonen var det retur til Vikeså veikro hvor Lars Helge Helvig holdt foredrag om vindparken og vindkraft generelt, og Håvard Tamburstuen, Lyse Elnett orienterte om Bjerkreim, pågående og fremtidige prosjekter i regionen. Generelt sees en befolkningsvekst og elektrifisering av infrastruktur som gir mye arbeid i mange år som kommer.

En stor takk til Lars Helge Helvig, Trond Svartsund, Håvard Tamburstuen og Jan Terje Larsen for utmerket presentering av prosjektene, og ikke minst til Reinert H. Vassbø som har stått på for å få til arrangementet!


DLE hos Rogaland gruppe

NEF Rogaland hadde 3. oktober et medlemsmøte med tema «Det lokale eltilsyn». Joar Bø og Dag Todnem fra DLE hos Lyse holdt et halvannen time langt foredrag i to deler. Ti engasjerte og lydhøre NEF medlemmer fikk høre mye spennende om bl.a. DLEs instruks, fokusområder, basis for utvelgelse av tilsynsobjekter, typiske funn, statistikk, sanksjoneringsmuligheter og samarbeid med andre myndigheter.

Jevnt over gir de som har hatt besøk av DLE positive tilbakemeldinger. Det er satt fokus på risikobaserte tilsyn, AKRIM-arbeid, dokumentasjon og bruk av kvalifisert personell. Det oppdages mye forskjellig på tilsyn, og tilhørerne fikk se mange kreative eksempler på elektrisk arbeid og utfylling av dokumentasjon. Generelt oppdages det mye mangler i  risikovurderingen som utføres av installasjonsbedrifter, spesielt ved utfylling av skjemaer for risikovurdering. Men det ble også vist til at endel bedrifter får tilsyn uten avvik. DLE hos Lyse har også jobbet systematisk med informasjonsarbeid mot risikogrupper, og tilhørerne fikk se eksempler på elsikkerhetsvideoer som er laget inspirert av NRK-serien Skam.


Program for Trondheim gruppe

Trondheim gruppe planlegger følgende møter i høst:

  • Høstmøte 24.10.2019
  • Faglig møte 13.11.2019
  • Julemøte 6.12.2019

Temaene er ikke klare ennå, men Trondheim gruppe regner med tema for høstmøtet er klart i løpet av 1-2 uker.

Kontaktinformasjon til Trondheim gruppe finnes under «Lokale grupper«.


Hederspris til UiAs beste bachelor i fornybar energi 2019

Grimstad 6. juni 2019

NEF Agder hadde gleden av å dele ut også i år hederspris og pengegave til beste bachelor diplomoppgave i Fornybar Energi ved Universitetet i Agder. Hedersprisen gikk til studentene Lars Lied, Magnus L. Opstrup og Mattias Tare for oppgaven «Gjenvinning av spillvarme til produksjon av elektrisitet ved dampturbin». NEF Agder gratulerer studentene med velfortjent heder og ære og lykke til videre!


NEF pris ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hedersprisen «Beste elkraft bachelorstudent» ved Universitetet i Sørøst-Norge ble i år tildelt Geir Kenneth Lie. Prisen ble delt ut onsdag 29. mai av leder i NEF Skiensfjorden gruppe, Tom Norheim.

Geir Kenneth Lie begynte på Y-veien i Elkraftteknikk i Porsgrunn ved Høgskolen i Sørøst-Norge, men går ut fra Norges nyeste universitet: Universitetet i Sørøst-Norge.

Geir er 25 år og fra Hellerud i Oslo. Han har bakgrunn som elektriker med fagbrev gruppe L.

Geir fortsetter sin utdannelse til høsten ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn. Der begynner han på «Industrial IT and Automation – Industrimaster» med 50 % stilling i Skagerak Energi.

Bilde: Årets prisvinner, Geir Kenneth Lie, flankert av prisutdeler Tom Norheim, leder i NEF Skiensfjorden gruppe og Gunn Kristin Sønsteby, programkoordinator for Elkraftteknikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Foto: Morten Borg