Invitasjon til student- og vårmøte i Trondheim gruppe

Vil du høre et spennende foredrag fra Statkraft om fjernvarme, og samtidig møte de beste elkraftstudentene ved NTNU? NEF Trondheim gruppe inviterer til Student- og vårmøte onsdag 4. mars 2020 kl. 18.00 på Kvilhaugen Gård, Blussvollsbakken 20, Trondheim.

Programmet inneholder overrekkelse av NEFs pris til beste elkraftstudent ved bachelor- og masterstudiet ved NTNU for avgangskullet 2019 og presentasjon av deres oppgaver.

  • NEFs pris for beste Elkraftstudent ved bachelorstudiet ved NTNU går i år til Vegard Solberg som vil gi en presentasjon av sin bacheloroppgave ”Vurdering av ulike alternativer for ny kabelføring fra generator til krafttransformator”.
  • NEFs pris for beste Elkraftstudent ved masterstudiet ved NTNU går i år til Håvard Lefdal Hove som vil gi en presentasjon av sin masteroppgave «Advanced gate drivers for next generation high power converters»
  • Foredrag fra Svein Ove Slinde, Direktør Statkraft Varme: “Fjernvarme – En del av energiforsyningen i Trondheim”
  • Aperitif og middag – tradisjonen tro serveres skrei med tilbehør og god drikke til. Til manges glede vil vi også i år tilby et alternativ til skreien, kalv med sesongens grønnsaker.

Se komplett invitasjon på egen link.


Julemøte i Trondheim gruppe

Julemøtet 2019 ble avholdt fredag 6.desember på Quality hotell Augustin med totalt 29 deltakere inkludert kåsør. På julemøtet i fjor var det 39 deltakere, og noe av årsaken til nedgangen i år kan nok tilskrives av Statnett og Voith arrangerte julebord på samme dag. Vi får planlegge bedre i 2020, så vi unngår slike kollisjoner.

Møtet ble innledet med nesten 45 minutters trivelig mingling hvor medlemmene også fikk mulighet for å kjøpe seg noe godt i hotellbaren.
Hovedtemaet for julemøtet er jo kåseriet, så posten «Medlemsnytt» ble i år holdt veldig kort.

En lydhør forsamling.

I år hadde vi vært så heldig å få vårt eget medlem Trond Toftevåg («Toftis») til å kåsere over det utrolig spennende temaet «UKA og studentrevyene gjennom 100 år».

Toftis holdt et fantastisk kåseri som varte i over 1 time, uten andre hjelpemidler enn egen stemme og kroppsspråk, men når man har slike formidlingsevner trengs det ikke hjelpemidler. Vi fikk høre historier fra helt tilbake til etableringen av NTH i 1910 og frem til i dag, og det var ikke mange viktige hendelser og revyer Toftis ikke nevnte i løpet av sitt kåseri.

Toftis
Toftis kåserer.

Etter kåseriet var det i år portvin som aperitiff før møtets andre høydepunkt, nemlig to runder med fortreffelig lutefisk. Det ble også i år servert 2 runder med barnemeny i form av ribbe til de som ikke ønsket lutefisk.

Robert Balteskard fra festkomiteen takket for maten.

Foredrag om hybride skip

Årets andre rene faglige møte i NEF Trondheim gruppe ble det avholdt på Gløshaugen onsdag 13.november 2019.

Møtet var gratis og åpent for alle interesserte, også for de som ikke var medlem av NEF. Vi oppfordret derfor medlemmene til å invitere med seg kolleger fra egen bedrift/studiested.

Denne gangen fikk vi to uhyre spennende foredrag, først fra universitetsmiljøet og deretter fra industrien.
Først ut var professor Roy Nilsen ved NTNU som snakket om hybride løsninger for skip. Han var innom mange tema, blant annet ulike typer transport til sjøs, hybride kraftsystemer, utfordringer innen FoU, etc. Et stort tema som han presenterte på en informativ og grundig måte.

Professor Roy Nilsen forteller om hybride løsninger for skip.

Deretter var det Jan Robert Ødegård fra Siemens AS som holdt et flott foredrag om energilager på skip, landstrøm/ladesystemer og markedstrender. I tillegg viste han en del eksempler på leveranser som Siemens har hatt.

Jan Robert Ødegård forteller om energilager på skip, landstrøm/ladesystemer og markedstrender.

For at ikke deltakerne skulle bli altfor urolige, var det lett servering i form av baguetter og kildevann.

En lydhør forsamling.

Populært med foredrag om kontroversielle energikilder i Oslo

NEF Oslo gruppe har hatt to populære møter rett etter hverandre om vindkraft og atomenergi. Det fryder en elkraftsjel å se at menigheten interesserer seg for produksjonsmiksen i norsk og europeisk energiforsyning.

Mandag 28. oktober var det duket til debatt mellom Stein B. Jensen (tidligere forsker og direktør hos DNV GL) og Hogne Hongset (tidligere ansatt hos Statoil og spesialrådgiver for Industri Energi) om utbygging av vindkraft i Norge. Begge debattanter gikk langt over tiden på sine foredrag, uten at noen gjorde noe forsøk på å stoppe de interessante innleggene. Stein var for vindkraft, og mente det var en energikilde som gjør at Norge bidrar til den fornybare omstillingen som er nødvendig i hele verden. Hogne mente var sterkt imot, og mente vindkraft ikke ga nok nytte i forhold til naturinngrepene det medførte. Salen var delt på midten mellom for og imot i de mange spørsmålene og kommentarene etter foredraget. Denne artikkelforfatteren mener Hogne fanget stemningen til nei-siden best da han sa at heller enn at vi bygger fornybar kraft i Norge og eksporterer til utlandet, så får de bygge kraften selv. Om verden skal nå togradersmålet får vi håpe andre land ikke bruker tilsvarende retorikk når de diskuterer fornybar energi og omstilling i sine land.

 

To uker senere var det duket for et interessant foredrag av Wolfgang Wiesenack (tidligere forsker hos IFE ved Haldenreaktoren) om atomkraft i Finland. Wolfgang fortalte blant annet om europeiske atomgiganter som ikke har vedlikeholdt kompetansen på bygging av atomkraftverk, og endte med mer enn 200 % budsjettoverskridelse og 10 års forsinkelse ved bygging av Olkiluoto 3 i Finland. Faktarikt og interessant av en som åpenbart har god oversikt over alt fra avfallshåndtering, reaktortyper og utbredelse av atomkraft i verden. Også fra salen var det mange som virket å ha et engasjert forhold til atomkraft generelt, og Finlands håndtering av den spesielt. Men det var vel ingen som dristet seg til å tro at atomkraft kunne bli et alternativ i Norge. Foredragsholderen selv dristet seg derimot til å påpeke at arealbehovet for et atomkraftverk var omtrent like stort som én moderne vindturbin.

 

Neste møte i NEF Oslo gruppe er det tradisjonsrike julemøtet. Vi oppfordrer alle interesserte til å delta her for utmerket lutefisk, foredrag om strømforsyningen i Andeby av Eilif Hugo Hansen, og generelt lystig lag. Ta gjerne med en venn!