Beste elkraft bachelorstudent USN

Hedersprisen «Beste elkraft bachelorstudent» ved Universitetet i Sørøst-Norge ble i år tildelt Henrik Engum Pedersen. Prisen ble delt ut fredag 12. juni 2020 av leder i NEF Skiensfjorden gruppe, Tom Norheim.

Henrik Engum Pedersen begynte på Y-veien i Elkraftteknikk i Porsgrunn ved Høgskolen i Sørøst-Norge, men går ut fra Norges nyeste universitet: Universitetet i Sørøst-Norge. Henrik er 23 år og fra Kvaløysletta i Tromsø. Han har yrkesfagligbakgrunn med fagbrev i tavlemontørfaget. Henrik ønsker å jobbe med prosjektering av jernbaneelektro men vurderer også om han skal studere videre og ta en mastergrad i Elkraftteknikk eller Ledelse av teknologi.

Årets prisvinner, Henrik Engum Pedersen, flankert av prisutdeler Tom Norheim, leder i NEF Skiensfjorden gruppe og Gunn Kristin Sønsteby, programkoordinator for Elkraftteknikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Foto: Elin Fjeld


Vår- og studentmøte 2020 i Trondheim

For åttende år på rad arrangerte NEF Trondheim gruppe et kombinert vår- og studentmøte, og møtet ble i år arrangert torsdag 4.mars på Kvilhaugen Gård.

Interessen for årets vår- og studentmøte var dessverre litt lavere enn i 2019, og i år var det totalt kun 23 deltakere. Av disse var det 13 medlemmer, 2 prisvinnere og 7 studenter, samt foredragsholder. Men vi som var på møtet hadde en flott kveld, både faglig og sosialt.

Først orienterte formannen kort om NEF sin virksomhet, informasjon som var spesielt rettet mot studentene.

Vi hadde dessverre ikke fått tak i en sponsor/foredragsholder til å dekke middagen til studentene, til tross for at vi hadde vært i kontakt med mange aktuelle lokale arbeidsplasser for nyutdannede studenter.

I stedet fikk vi et meget spennende foredrag om fjernvarmesystemet i Trondheim med tittelen «Fjernvarme – En del av energiforsyningen i Trondheim. Foredraget ble holdt av direktør Svein Ove Slinde fra Statkraft.

Deretter var det overrekkelse av NEFs pris til beste elkraftstudent ved bachelor- og masterstudiet ved NTNU for avgangs-kullet 2019 og presentasjon av deres oppgaver.

Beste bacherlorstudent var i 2019 Vegard Solberg som presenterte sin bacheloroppgave «Vurdering av ulike alternativer for ny kabelføring fra generator til krafttransformator», mens prisen for beste masterstudent gikk til Håvard Lefdal Hove som presenterte sin masteroppgave «Advanced gate drivers for next generation high power converters».

I tillegg til pengebeløp fikk vinnerne diplom og blomster.

På bildet ser vi prisvinnerne sammen med representanter for NTNU og NEF Trondheim. Fra venstre Ole Holm, Vegard Solberg, Håvard Lefdal Hove og Halsten Aastebøl.

Etter presentasjonene og prisoverrekkelsene, var det tradisjonen tro skreimiddag med masse godt drikke til. Som barnemeny ble det servert ytrefilet av okse.


Samarbeid mellom Tekna og Norsk Elektroteknisk forening i Agder

Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) er en tilknyttet forening til Tekna. Nå skal vi samarbeide om arrangementer i Agder.

– NEF har medlemmer i alle aldersgrupper og yrker fra montører, teknikere, ingeniører og direktører. Vi arrangerer mange ekskursjoner og bedriftsbesøk. Vi gleder oss til å samarbeide tettere med Tekna, sier Miroslav Radojcic, leder av NEF i Agder.

Les hele artikkelen på Teknas sider.


Stopp i NEF-møter

15.03.2020: Alle møter i NEF-regi avlyses inntil videre på grunn av den pågående situasjonen med korona-smitte. Det vil bli informert i de enkelte grupper når aktiviteten starter opp igjen.

Ved spørsmål kontakt generalsekretær.


Norsk Elektroteknisk Forening