AI og maskinlæring i kraftsystemet

I en verden som i økende grad er avhengig av elektrisitet, er det ytterst viktig å gi en stabil strømforsyning til sluttbrukerne. Trender som innføring av fornybare energikilder, endrede forbruksmønstre og tap av treghetsmoment fører til ustabil nettdrift. For å opprettholde et høyt nivå av forsyningssikkerhet er det nødvendig å utvikle nye verktøy til drift av kraftsystemer. Et slikt mulig verktøy er maskinlæringsteknikker for å kunne forutsi uønskede hendelser i strømnettet. Disse kan gi tilstrekkelig advarsel horisont for avbøtende tiltak, og dermed unngå mulige skadelige konsekvenser.

Med tanke på dette, arrangerte NEF Trondheim gruppe den 5. November et faglig møte om bruk av AI og maskinlæring i kraftsystemet. Christian Andre Andresen, forskningsleder fra SINTEF Energi, holdt et spennende foredrag som begynte med å forklare hva maskinlæring og kunstig intelligens egentlig er.

Christian viste hvordan store mengder data kan benyttes i et maskinlæringssystem for å identifisere trender som kan brukes til å forutse hendelser frem i tid. Han gikk også gjennom begreper som er viktige for å begynne å navigere i emnet, som for eksempel: veiledet or ikke-veiledet læring, gruppering (clustering), klassifisering, regresjon, dyp læring osv.

Til forskningen sin har SINTEF fått tilgang på store datasett fra transmisjons- og distribusjonsnett over hele landet, data som strekker seg over mange år. Christian pekte på noen case-studier hvor disse dataene i kombinasjon med maskinlæring kunne forutse og varsle feil før de inntreffer. En av metodene ga oss indikasjon på hva som er den viktigste faktoren for at det varsles en fremtidig feil, nemlig vind. Tid før feil var en viktig faktor for å se hvor treffsikker systemet er, jo nærmere feiltidspunktet desto større treffsikkerhet.

Presentasjonen ble avsluttet med en kort diskusjon om fordeler og ulemper ved noen metoder. Arrangementet var NEF Trondheim Gruppes første foredrag som ble satt opp med egen stream og ble fulgt av 32 deltakere via Internett og 12 deltakere som var fysisk tilstede på Thon Prinsen Hotell.

(foto: www.pixabay.com)


Stor suksess med streaming-møte!

Oslo gruppe arrangerte 26.10.2020 NEF sitt første streaming-møte noensinne. Foreleser var professor emeritus Hans Haakon Faanes som foreleste om Kraftmarkedet i Norge og Norden de siste 100 år. «Sjeldent har jeg forelest for så glissent publikum,» sa Faanes «men trøster meg med at det er en del som følger med i skyen». Så sant som det var sagt fulgte over 80 deltakere foredraget fra hele landet. Foredraget ligger også tilgjengelig her:

https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/energi/energibloggen/kraftmarkedet-i-norge-og-norden-de-siste-100-ar/

Tekna stod for den tekniske løsningen, og møtet ble kringkastet fra Ingeniørenes hus i Oslo. Streaming-løsningen fungerte knirkefritt og utmerket, og leder for Oslo gruppe Ivar Døskeland sier de håper å kunne kjøre flere slike streaming-møter fremover.


NEF aktivitet høsten 2020

28.09.2020: Aktiviteten i NEF vil i løpet av høsten 2020 gradvis startes opp igjen, med fokus på små arrangementer der det er mulig. NEF følger FHI sine smittevernråd og retningslinjer, med eventuelle lokale tillegg. De lokale gruppene vil stå for arrangementene.

Ved spørsmål, kontakt generalsekretær.


Pris til beste Bacheloroppgave UiA

Til tross for vanskelige sosiale forhold grunnet Covid-19 klarte NEF-Agder også i år å dele ut sin pris for beste Bacheloroppgave til tre fremragende studenter på Fornybar Energi linja – Universitetet i Agder. Studentene som mottok prisen er Vilde Lundh Andresen, Ola Vestvik og Tarald Nordfonn for oppgaven «Power performance modelling of airborne wind energy systems. An aproach utilizing artificial intelligence».

NEF-Agder gratulerer studentene og ønsker dem masse lykke til videre!

      

(fra venstre; Vilde Lundh Andresen, Ola Vestvik og Tarald Nordfonn)


Beste elkraft bachelorstudent USN

Hedersprisen «Beste elkraft bachelorstudent» ved Universitetet i Sørøst-Norge ble i år tildelt Henrik Engum Pedersen. Prisen ble delt ut fredag 12. juni 2020 av leder i NEF Skiensfjorden gruppe, Tom Norheim.

Henrik Engum Pedersen begynte på Y-veien i Elkraftteknikk i Porsgrunn ved Høgskolen i Sørøst-Norge, men går ut fra Norges nyeste universitet: Universitetet i Sørøst-Norge. Henrik er 23 år og fra Kvaløysletta i Tromsø. Han har yrkesfagligbakgrunn med fagbrev i tavlemontørfaget. Henrik ønsker å jobbe med prosjektering av jernbaneelektro men vurderer også om han skal studere videre og ta en mastergrad i Elkraftteknikk eller Ledelse av teknologi.

Årets prisvinner, Henrik Engum Pedersen, flankert av prisutdeler Tom Norheim, leder i NEF Skiensfjorden gruppe og Gunn Kristin Sønsteby, programkoordinator for Elkraftteknikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Foto: Elin Fjeld