Medlemsmøter

Program for gruppene.

 • Teknisk Møte arrangeres 26.-28. april 2017

Oslo Gruppe:

 • 20. april. Edvard Lauen, Agder Energi, om North Connect (Videre planer: Vindkraft Fosen «nullhus» og hydrogenstasjon i Sandvika).

Agder Gruppe:

 • 20. april: Bedriftsbesøk hos Saint-Gobain Ceramic Materials AS
 • 30. mai: Årsmøte

Rogaland Gruppe:

 • 23. mars: Årsmøte hos Lyse på Tronsholen

Skiensfjorden Gruppe:

Bergen Gruppe:

 • 30. mars: Sosialt arrangement
 • 27. april: Årsmøte hos BKK Dokken

Trondheim Gruppe:

 • 9. mars: Student-/vårmøte
 • 19. mai: Årsmøte i Trondheim
 • 19. oktober: Høstmøte
 • 8. desember: Julemøte